Trelleborg avyttrar anläggning som tillverkar gummibälgar till personbilar

Trelleborg har tecknat avtal om att avyttra en anläggning som tillverkar gummibälgar till personbilar. Verksamheten finns i Spanien och ingår i affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Köpare är den franska koncernen Delmon Industrie S.A.

Trelleborg är verksamt inom produktion av polymerbaserade bälgar till drivaxlar (CV-knutar) och styrsystem (kuggstänger) till personbilar. Det finns två typer av material som vanligtvis används i dessa funktioner i en bil, gummi respektive termoplastiska elastomerer (TPE). Trelleborg utvecklar och tillverkar bälgar i båda materialen.

Marknadsefterfrågan på bälgar i TPE till CV-knutar och kuggstänger ökar stadigt medan efterfrågan på bälgar i gummi minskar. Trelleborg avyttrar därför den spanska verksamheten som enbart tillverkar gummibälgar till CV-knutar. Trelleborgs bälgverksamhet inom TPE berörs inte av avyttringen.

– Logiken bakom avyttringen är enkel. Det pågår ett teknikskifte där bälgar i TPE snabbt vinner marknadsdelar på bekostnad av gummibälgar. Vi kommer nu att fokusera mer på den snabbväxande delen av bälgsegmentet till personbilar. Bälgar i TPE är för oss dessutom ett nischsegment där vi har en stark global position och det är här som vi kommer att fortsätta dra nytta av vår teknik och globala kompetens, säger Mikael Fryklund, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

– Vi tror att en ny ägare är bättre på att utveckla verksamheten och kan komplettera den minskande gummibälgsverksamheten med nya produkter, och kan på så sätt behålla verksamheten i Spanien, avslutar Mikael Fryklund.

Verksamhetens försäljning uppgick under 2013 till cirka 150 MSEK. Affären bedöms endast få en mindre påverkan på koncernens resultat efter skatt, och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2014.

  
Trelleborg
är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com

  
För ytterligare information kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com