Trelleborgs förvärv av turkiskt företag inom industrislangar slutfört

Trelleborg har slutfört förvärvet av det privatägda Superlas Group. Företaget utvecklar och tillverkar industrislangar till en rad industrier såsom bygg- och anläggning, processindustri, industriell rengöring och tanktransport.

Verksamheten har tillverkningsanläggningar i Turkiet och säljkontor i Österrike och Storbritannien. Försäljningen är global och uppgick under 2013 till drygt 400 MSEK.

Affären konsolideras från och med den 1 juli 2014.

Pressmeddelande om förvärvet publicerades den 23 april 2014.