Trelleborg förvärvar kryoteknik som stärker erbjudandet inom offshore-avlastning

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal och slutfört förvärvet av SBM Offshores teknik för kryogeniska (lågtemperaturanpassade) slangsystem. Affären stärker Trelleborgs erbjudande av innovativa och kritiska produkter och lösningar för den växande FLNG-marknaden (FLNG, Floating Liquefied Natural Gas, flytande anläggningar för utvinning av naturgas).

FLNG är en kostnadseffektiv och flexibel lösning för att kommersialisera nya gasfyndigheter i djuphavsmiljöer. Den av SBM Offshore förvärvade tekniken kommer att integreras i och stärka Trelleborgs utveckling av kryogeniska flexibla slangsystem för avlastning av flytande naturgas, ett område där det idag finns få kvalificerade lösningar.

– Trelleborg innehar sedan länge en ledande global position av slangsystem för olje-avlastning till havs. Med förvärvet av SBM Offshores teknik stärker vi vårt totala erbjudande inom avlastning av olja och gas och SBM Offshore kommer även fortsättningsvis att vara en strategisk partner för Trelleborg vad gäller utveckling av avlastningstekniker, säger Mikael Fryklund, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

– Avlastning av flytande naturgas har historiskt uteslutande skett via fasta installationer i anslutning till land. För att fullt ut utnyttja fördelarna med FLNG med avlastning till havs utvecklas nu tekniken. Denna förändring skapar nya tekniska utmaningar där ett mer flexibelt avlastningssystem efterfrågas för att kunna utvinna naturgas i mer utmanande miljöer – utan längre driftstopp och med avsevärt mindre risk. Vårt pågående utvecklingsprojekt för denna nya teknik stärks nu ytterligare genom förvärvet från SBM Offshore och gör att FLNG-marknaden, som kräver högt teknikinnehåll, kan bli en betydande marknad för oss på några års sikt, avslutar Mikael Fryklund.

Trelleborg utvecklar sitt kryogeniska slangsystem i samarbete med Saipem, en ledande leverantör till olje- och gasindustrin. Parallellt utvecklar Trelleborg även ett system för sugslangar för kylning med havsvatten, också det för användning inom FLNG-marknaden. Båda dessa typer av slangsystem förväntas kunna lanseras på marknaden 2014 men redan nu ingår teknikerna i projektering av framtida FLNG-projekt.


Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 21 miljarder kronor och har verksamhet i mer än 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på Nasdaq OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com

För ytterligare information, kontakta:
Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com