Trelleborg förvärvar distributör av industridäck för expansion i Europa

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av industridäcksverksamheten från nederländska Industriebanden Beheer B.V. Verksamheten är specialiserad på distribution och service av industridäck, såsom däck till truckar. Förvärvet stärker och utvecklar Trelleborgs europeiska distributionsnätverk av industridäck.

Den förvärvade verksamheten har huvudkontor i Ridderkerk, Nederländerna, och är främst verksam på den nederländska marknaden. Den årliga försäljningen beräknas 2012 uppgå till cirka 50 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.

– Förvärvet ger oss möjlighet att expandera vårt framgångsrika servicekoncept för industridäck samtidigt som vi växer inom service och distribution i Europa. Det stärker oss i hela värdekedjan, från tillverkning till service av industridäck. Den förvärvade verksamheten har en stark position på marknaden och har god lönsamhet, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Affären konsolideras från och med den 1 februari 2013.