Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2012

”Helåret 2012 var ett bra år för Trelleborg. Vi har i en turbulent ekonomisk tid förbättrat vår geografiska balans och portfölj av verksamheter samt stärkt våra positioner. Under året har vi bildat det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic, vilket är av stor strategisk betydelse.

Det är en styrka att koncernen kan uppvisa tillfredställande försäljning, rörelseresultat och marginal i det fjärde kvartalet, en period som präglats av den betydande osäkerhet som råder i den globala ekonomin. Därutöver utvecklades kassaflödet positivt tack vare en effektiv rörelsekapitalhantering.

Vi ser tecken på att marknadsutvecklingen börjar stabiliseras, även om osäkerheten lever kvar. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noga och har såväl en trygg finansiell bas som fortsatt god beredskap att hantera en volatil marknad,”  säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 13 februari kl. 10:30
En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 13 februari kl. 10:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 564 76, eller +44 203 364 5373 eller +1877 679 29 93. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.