Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Sören Mellstig som ny styrelseordförande | Trelleborg Group

Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Sören Mellstig som ny styrelseordförande

Såsom tidigare har meddelats har Trelleborgs styrelseordförande Anders Narvinger efter fjorton år i styrelsen varav elva år som dess ordförande förklarat att han ej står till förfogande för omval vid årsstämman 2013.

Valberedningen i Trelleborg AB har därför beslutat att föreslå årsstämman 2013 att välja nuvarande styrelseledamoten Sören Mellstig som ny styrelseordförande i bolaget.

Sören Mellstig har varit styrelseledamot i Trelleborg sedan 2008. Han har de senaste åren ägnat sin tid åt styrelseuppdrag och är styrelseordförande i Apotek Hjärtat, Ferrosan AS och Textilia AB. Sören Mellstig var tidigare bland annat VD och koncernchef i Gambro samt CFO och vice VD i Incentive.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 24 april 2013 klockan 17.00.