Trelleborg stärker sin globala position inom tryckdukar genom förvärvet av en verksamhet i Brasilien

Trelleborg har slutfört förvärvet av Printec, en tryckduksverksamhet inom Day Brazil SA. Printec har stark närvaro i Latinamerika och USA och har en produktionsanläggning i Brasilien. Printecs årliga försäljning uppgår till cirka 250 MSEK och verksamheten har cirka 160 anställda.

Förvärvet stärker Trelleborgs ledande position inom området tryckdukar, det vill säga polymerbelagda vävar för offsettryckning.

– Förvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment, säger Dario Porta, chef för Trelleborg Coated Systems, som är en del av affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Tryckdukar för den grafiska industrin är ett attraktivt segment för oss, där marknaden för flera applikationer och geografiska regioner, inte minst i Latinamerika, visar stabil tillväxt.

– Printec har en attraktiv portfölj med avancerade produkter och visar god lönsamhet. Via förvärvet av denna lokala marknadsledare har vi stärkt vår position som global ledare och affärspartner i Latinamerika och USA. Printec kommer att utgöra en stark plattform, särskilt i Latinamerika, och betydande synergier och hävstångseffekter förväntas efter att verksamheten har integrerats i vår globala struktur, avslutar Dario Porta.