Trelleborg stärker och fokuserar koncernen

Trelleborg genomför organisationsförändringar i syfte att ytterligare stärka och fokusera koncernen. Trelleborg Automotive renodlas till en antivibrationsverksamhet. Trelleborg Automotives övriga verksamheter - polymera lösningar för drivaxlar och styrapplikationer samt ljuddämpande lösningar för bromssystem - stärks genom att integreras i Trelleborg Engineered Systems respektive Trelleborg Sealing Solutions. De får genom detta en bättre effektivitet, geografisk närvaro och tillgång till globala marknadsstrukturer. Verksamheterna hade under 2011 en årlig försäljning om cirka 600 MSEK respektive cirka 750 MSEK. Sammantaget stärker Trelleborg erbjudandet till kunderna.

Trelleborg Engineered Systems fokuseras till tre prioriterade områden: offshore & infrastruktur, generella industriapplikationer samt belagda vävar för avancerade industriapplikationer. Tre nya personer kommer att ingå i Trelleborgs ledningsgrupp: Denis Blanc, Mikael Fryklund och Dario Porta. Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att vara övergripande ansvarig för Trelleborg Engineered Systems.

Lennart Johansson, Trelleborg Engineered Systems nuvarande chef samt nuvarande chefen för Trelleborg Automotive, Jim Law, har utnämnts till Trelleborgkoncernens representanter i ledningsgruppen för det mellan Trelleborg och Freudenbergs planerade samägda bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att bli bolagets styrelseordförande. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Information om det planerade samägda bolaget lämnades den 1 februari 2012.

– Vi förbereder det samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon genom att renodla Trelleborg Automotive till en verksamhet, helt fokuserad på lösningar inom antivibration, säger VD och koncernchef Peter Nilsson. De delar som integreras i andra verksamheter inom Trelleborgkoncernen får förbättrade förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi skapar samtidigt en effektivare organisation genom kortare beslutsprocesser och ännu aktivare portföljhantering genom att Trelleborg Engineered Systems fokuseras på prioriterade områden, avslutar Peter Nilsson.