Trelleborg slutför affären av det samägda bolaget inom antivibration

Trelleborg och Freudenberg har slutfört bildandet av det samägda bolaget inom antivibrations-lösningar för personbilar och tunga fordon, TrelleborgVibracoustic.

– Jag är mycket nöjd över att det samägda bolaget nu är operativt. Vi har bildat en global ledare inom antivibrationslösningar, ett växande segment inom bilindustrin, säger VD och koncernchef Peter Nilsson. Trelleborg som koncern får därmed del i en verksamhet med än högre tillväxt- och lönsamhetspotential än den antivibrationsverksamhet för fordon som vi tidigare har haft. Det kommer att skapa större värden för Trelleborg framöver, avslutar Peter Nilsson.

Det samägda bolaget består av Trelleborgs tidigare affärsområde Trelleborg Automotive och av Freudenbergs motsvarande verksamhet inom antivibrationslösningar, Vibracoustic. Vid årsskiftet 2011/2012 var den sammanlagda årsförsäljningen cirka 13,4 miljarder kronor varav Trelleborg Automotive stod för cirka 7,1 miljarder kronor.

Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson är bolagets styrelseordförande. Ledningen för TrelleborgVibracoustic består av Jim Law och Lennart Johansson, båda från Trelleborgkoncernen samt av Hans-Jürgen Goslar och Norbert Schebesta, båda med bakgrund i Vibracoustic. Talesperson för TrelleborgVibracoustic är Hans-Jürgen Goslar.

Trelleborgs innehav i det 50/50-ägda TrelleborgVibracoustic redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens andel av resultatet i bolaget redovisas i resultaträkningen på raden ”Andelar i intressebolags resultat före skatt” som inkluderas i rörelseresultatet och på raden ”Skatt på andelar i intressebolags resultat”, vilket redovisas som en skattekostnad.

Utförlig information om TrelleborgVibracoustic återfinns på bolagets hemsida www.tbvc.com.