Trelleborg och Freudenberg har tecknat slutliga avtal om bildandet av globalt bolag inom antivibrationslösningar

Trelleborg och Freudenberg har undertecknat samtliga dokument som rör bildandet av det samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Som kommunicerades den 22 december 2011 då ett avtal undertecknades som rörde alla väsentliga delar i bildandet av det samägda bolaget har nu också de underordnande dokumenten och bilagorna sammanställts och undertecknats.

Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.