Trelleborg ger en uppdatering om TrelleborgVibracoustic – den globala marknadsledaren inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon

Idag på Trelleborgs kapitalmarknadsdag kommer Lennart Johansson, VD och medlem i ledningsgruppen för TrelleborgVibracoustic, att ge en uppdatering om bolaget.

TrelleborgVibracoustic, som bildades den 3 juli 2012 när Trelleborg och Freudenberg slutförde bildandet av det till lika delar samägda bolaget inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, är global marknadsledare inom antivibrationslösningar för fordonsindustrin med en marknadsandel om 15 procent. Bolaget erbjuder marknadens bästa geografiska täckning med 32 produktionsanläggningar och sex fristående utvecklingsanläggningar i sammanlagt 18 länder. Den beräknade årliga omsättningen 2012 uppgår till 1,6 miljarder euro.

– Bolaget står på en stabil grund med en nästan perfekt kombination av verksamheter som kompletterar varandra vad gäller geografiskt täckning, produktportföljer och kunder. Det är mycket tillfredställande att nu kunna konstatera att integrationsprocessen har påbörjats på ett framgångsrikt sätt. Substantiella synergier har identifieras och integrationen av verksamheterna fortsätter, säger Lennart Johansson.

– Sedan 2008 har TrelleborgVibracoustics proformaförsäljning ökat med 42 procent, vilket är dubbelt så mycket som motsvarande tillväxt för personbilstillverkningen, som ökade med 21 procent under samma tidsperiod, fortsätter Lennart Johansson.

– Vi är väl positionerade för att möta de framtida utmaningarna i vår industri. Vi investerar fem procent av vår försäljning i FoU och våra innovativa lösningar möter, och i flera fall överstiger, den ökande efterfrågan från kunder på ökad komfort och ljuddämpning, säger Lennart Johansson.

– En tydlig trend är att antalet globala OEM-plattformar växer och därmed blir produktionen av bilar samma i flera kontinenter. Vi är förvissade om att kunna dra nytta av denna utveckling framöver då vi är den mest globala tillverkaren av antivibrationslösningar. Vi finns representerade i 19 av de 20 största globala OEM-plattformarna, fortsätter Lennart Johansson.

– Vår långsiktiga ambition är att också fortsättningsvis ha både en hållbar tillväxt och en EBIT-marginal som överstiger genomsnittet för industrin. Genom detta är vi säkra på att vi kommer att skapa värde för våra ägare och Trelleborgs aktieägare, avslutar Lennart Johansson.

För mer information, besök www.trelleborg.com eller www.tbvc.com.