Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Cirka 700 aktieägare deltog i Trelleborg AB:s årsstämma i Trelleborg den 19 april. Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Trelleborg i ständig utveckling”.

År 2011 blev Trelleborgs bästa år hittills. Vi nådde våra finansiella mål och vi stärkte våra finanser. Vi fortsatte vårt målmedvetna arbete för en långsiktig lönsam tillväxt genom att steg för steg stärka och utveckla koncernen.

Vårt målmedvetna arbete att utveckla koncernen har gett resultat. Vi har idag en förbättrad global närvaro med en ökande andel av försäljningen på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien. Vi har etablerat och utökat vår närvaro av såväl produktion och utveckling som försäljning och service på prioriterade marknader för att komma närmare våra kunder. Parallellt har vi stärkt Trelleborgs varumärke och vår varumärkesportfölj, något som är en konkurrensfördel i en utmanande global affärsmiljö. Vi har, primärt organiskt, ökat vår närvaro i attraktiva segment. Men för att skynda på utvecklingen har vi också gjort ett antal kompletterande förvärv.

Vi prioriterar att ständigt bli bättre i olika processer som produktion, inköp och kapitalhantering. Vårt fokus på tillväxt i utvalda segment och marknader fortgår. Vi ökar samtidigt våra ansträngningar ytterligare i samspelet med våra kunder, bland annat med stöd av digitala tekniker, i syfte att förbättra och förenkla deras vardag och stärka deras affärer.

Styrelse
I enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 64 procent av röstetalet i bolaget skedde omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger, Sören Mellstig,
Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Stämman valde Anders Narvinger till styrelsens ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 24 april, vilket innebär att utdelningen förväntas skickas ut från Euroclear Sweden AB omkring den 27 april 2012.