Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 19 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2012 publiceras torsdagen den 19 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 14:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Christofer Sjögren, IR-chef. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring in på: 08 505 62 932, UK +44 (0) 20 775 099 50 eller US + 1 866 6765 869

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!