Årsredovisning 2011

Trelleborgs årsredovisning för år 2011 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com.

I VD-ordet summerar VD och koncernchefen Peter Nilsson 2011 och blickar framåt.

– Förändringstakten har varit hög och 2011 blev ett rekordår. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi har uppnått våra tre finansiella mål för koncernen. Utöver en organisk tillväxt som uppgick till starka 11 procent överträffade vi också vårt mål på 12 procent EBITDA-marginal, vilket ska ses som ett resultat av en kombination av rätt erbjudande och ett hårt arbete med kostnader och effektiviseringar. Detta tillsammans med effektiv kapitalanvändning ger också förklaringen till att vi nått vårt mål för avkastning på eget kapital på 12 procent. Vår fortsatt förbättrade balansräkning skapar dessutom valmöjligheter och flexibilitet som vi inte hade för ett par år sedan, skriver Peter Nilsson.

– Resultatet visar att vi är på rätt väg. Det är viktiga signaler för mig och alla medarbetare när vi går vidare för att fortsätta bygga det framtida Trelleborg. Trelleborg kommer att kunna lägga mer tid och fokus på den operativa verksamheten och vara fortsatt aktiv i den strukturomvandling vår industri genomgår. Det betyder att vi rör oss från mogna segment till mer lönsamma och snabbväxande. Och att vi växer i utvalda nischer och segment. Vår ökade globala närvaro gör att vi fortsätter att bygga ut produktions- och innovationskapacitet och öka säljansträngningarna i Kina, Indien och övriga Asien. Vi etablerar oss ännu starkare i Sydamerika.

– Vårt planerade samägda bolag med Freudenberg är den största affären mätt i försäljning och antalet anställda i Trelleborgs moderna historia. Nu väntar vi på konkurrensrättsligt godkännande för att kunna etablera det samägda bolaget fullt ut.

Peter Nilsson betonar härutöver också kulturen inom Trelleborgkoncernen.

– Vi har en stark kultur i Trelleborg som jag vill värna. Vi ger medarbetare stor frihet under ansvar, uppmuntrar tydligt och snabbt ledarskap och föredrar lokal rekrytering för att visa att mångfald är en viktig del i vår profil. Genom att visa förståelse för lokala kulturer skapar vi motiverade medarbetare som kan utvecklas tillsammans med Trelleborg.

Årsredovisningen innehåller också Trelleborgs Värld – en bilaga med exempel på Trelleborgs produkter och lösningar.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning,0410-670 38.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2011 drygt 29 miljarder kronor och har cirka 21 000 anställda i över 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på NASDAQ OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com

____________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning 0410-670 00.