Trelleborgs förvärv av verksamhet inom precisionstätningar för life science slutfört

Trelleborgs förvärv av verksamhet inom Silcotech Group är nu slutfört. Verksamheten fokuseras på precisionstätningar och komponenter i flytande silikon, huvudsakligen inom läkemedelsindustri och medicinteknik men även för vissa kritiska elektronikapplikationer.

Silcotech Group, med en tillverkningsenhet i Stein am Rhein i Schweiz, samt samägda bolag i Pernik, Bulgarien och i Huizhou i södra Kina, har en total omsättning om drygt 200 MSEK och cirka 150 anställda.

Pressmeddelande om avtal om förvärvet publicerades den 28 mars 2011.