Trelleborgs förvärv av engelska PPL Polyurethane Products slutfört

Trelleborgs förvärv av privatägda PPL Polyurethane Products Ltd., med en årlig försäljning om cirka 90 MSEK och cirka 90 anställda, är nu slutfört.

PPL Polyurethane Products är baserat i Storbritannien och utvecklar, tillverkar samt marknadsför en bred portfölj av polyuretanbaserade lösningar och produkter, med tyngdpunkt på segmenten offshore olja/gas och infrastruktur. Några av de produkter som PPL Polyurethane Products tillverkar är krökförstyvningar och kabelskydd för offshore olja/gas samt dämpande lösningar inom infrastrukturområdet, primärt för järnväg. Företaget har kontor och produktionsanläggningar i Retford samt Coventry i Storbritannien.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområde Trelleborg Engineered Systems.