Trelleborg stärker sin långfristiga finansiering

Refinansiering genom nytt syndikerat lån om 750 MEUR och 625 MUSD med löptid fem år


Trelleborg
AB (publ) och Trelleborg Treasury AB (publ) har idag slutit avtal om en ny syndikerad multicurrency revolverande kreditfacilitet om 750 miljoner EUR respektive 625 miljoner USD, totalt motsvarande cirka 10,6 miljarder SEK. Den nya kreditfaciliteten, med förfallotid i mars 2016, ersätter och refinansierar Trelleborgs befintliga revolverande kreditfacilitet om 750 miljoner EUR och 600 miljoner USD från 2005 med ursprunglig förfallotid i mars 2012.

I den nya kreditfaciliteten medverkar sammanlagt 16 finansiella institutioner från tio länder. Commerzbank Aktiengesellschaft, Nordea Bank AB (publ), Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) var Co-ordinating Bookrunners i transaktionen, medan Svenska Handelsbanken AB (publ) och DnB Nor Bank ASA var Bookrunners. Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) var Documentation Agent.

– Vi är nöjda med att vi nu kunnat genomföra denna framgångsrika refinansiering tillsammans med en bred kärna av välrenommerade banker och med en signifikant överteckning, säger Bo Jacobsson, Chief Financial Officer i Trelleborgkoncernen. Lånefaciliteten bildar en bra bas för finansieringen av koncernen fram till 2016 och ökar vår flexibilitet framåt.