Trelleborg och Freudenberg avser att bilda global ledare inom antivibrationslösningar

Trelleborg tecknar avsiktsförklaring med Freudenberg om samägt bolag avseende antivibrationsverksamhet för personbilar och tunga fordon

Trelleborg och Freudenberg har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett 50/50 samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Det nya bolaget kommer att bestå av Trelleborg Automotives verksamhet inom antivibrationslösningar samt av Freudenbergs motsvarande verksamhet, Vibracoustic. Den sammanlagda årsförsäljningen beräknas till cirka 12 miljarder kronor med 8 100 anställda i 17 länder.

- Med detta samägda bolag bildar vi en global ledare och stark partner till våra kunder och skapar en plattform för offensiv utveckling och framtida tillväxt, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborgkoncernen. Bolagens kundportföljer kompletterar varandra på ett bra sätt samtidigt som Trelleborgs breda geografiska närvaro kompletteras av Freudenbergs produktportfölj. Sammantaget gör det att vi kommer att kunna erbjuda biltillverkare världen över marknadens bästa geografiska täckning och bredaste produktportfölj inom antivibrationslösningar.

- Detta skapar möjligheter för en effektiv struktur i en fragmenterad marknad och jag ser fram emot att nu arbeta fram detaljerna till det som vi ser är en mycket värdeskapande lösning för Trelleborg, våra kunder och aktieägare, säger Peter Nilsson. Detta ger även möjligheter för den bästa fortsatta utvecklingen för Trelleborgs antivibrationsverksamhet samtidigt som det gör att vi kan fokusera på att fortsätta utvecklingen av övriga delar inom Trelleborgkoncernen.

Den del av Trelleborg Automotive som ska ingå i det nya bolaget avser antivibrationsverksamheten för personbilar och tunga fordon. Den står för cirka 75 procent av försäljningen inom Trelleborg Automotive och har en årsförsäljning om cirka 6 300 MSEK med cirka 5 200 anställda. Trelleborg Automotives verksamhet utanför området antivibration berörs inte.

Utöver ovanstående information har Trelleborg i dagsläget ingen ytterligare information att lämna. För att få en så effektiv och snabb process som möjligt, och då processen nu går in i ett skede då risken för rykten ökar, har Trelleborg valt att redan i detta tidiga skede offentliggöra parternas avsikter. Due diligence och avtalsprocess pågår. Genomförande av affären förutsätter uppfyllande av vissa villkor och godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Bildandet av det nya bolaget bedöms kunna ske under 2011.

 

Inbjudan till telefonkonferens idag, den 17 januari, klockan 14.30

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 14.30 idag
den 17 januari, med anledning av avsiktsförklaringen mellan Trelleborg och Freudenberg.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar
på rätt tid.

Ring:              08 – 5051 3786 eller +44 (0)20 7138 0824

Kod:               5685554 eller ”Trelleborg”