Trelleborg investerar för att skapa plattform för tillväxt inom grafisk industri i Brasilien

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Engineered Systems beslutat om en investering i specialiserad produktion för tryckdukar i Brasilien, för att därigenom skapa en plattform för lokal närvaro och tillväxt inom grafisk industri. Investeringen kommer att ske i den nya anläggning som Trelleborg även kommer att använda för specialdesignade oljeslangar för yt- och djuphavsapplikationer, som kommunicerats genom separat pressmeddelande idag den 14 mars.

- Grafisk industri är en växande och högintressant marknad och ökad närvaro i Syd- och Latinamerika är centralt i vår tillväxtstrategi, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Vi är redan idag en av de tre största aktörerna inom tryckdukar i Latinamerika, en position vi nu avser stärka genom egen produktion på plats nära våra kunder. Vi bygger upp en kvalificerad produktion av tryckdukar i en modern anläggning utmärkt lokaliserad, och vi drar också fördelar av att anläggningen kan tjäna som bas för flera produktområden.

Anläggningen ligger i Santana de Parnaiba, nära Sao Paulo. Totalt investerar Trelleborg cirka 45 MSEK i produktionskapacitet under 2011 och 2012. Produktion bedöms kunna starta stegvis från första halvåret 2012.

Tryckdukar används inom grafisk industri vid offsettryck inom en mängd områden, såsom tidningar, böcker, broschyrer och förpackningsmaterial. Trelleborg har en ledande position inom tryckdukar med varumärkena Vulcan® och Rollin®.

Trelleborgkoncernen har idag totalt cirka 1 000 anställda i Brasilien och är etablerad med teknisk utveckling, produktion och försäljning.