Trelleborg fortsätter sin offensiva satsning i Kina

Inviger forsknings- och utvecklingscenter i Shanghai

Trelleborgs långsiktiga strategi med satsningar på marknader med goda tillväxtmöjligheter fortsätter. Idag invigs Trelleborg Automotives nya F&U-center i Shanghai. Som tidigare har kommunicerats erbjuder det nya centret spetsteknologi avseende främst ljud- och vibrationsdämpande bromslösningar för personbilar.

– Det är med stor framtidstro vi inviger det nya F&U-centret idag. Personbilsindustrin är växande i Kina och det är därför viktigt att Trelleborg är närvarande där kunderna finns, säger Jim Law, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Varje personbilsmodell kräver en specifik lösning och F&U-centret gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda testmöjligheter och rådgivning på plats för våra Kinabaserade kunder.

På invigningen deltar utöver ledningen för centret, flera lokala kinesiska kunder, Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg samt Wang Beijun, VD för Xinzhuang Industral Park.

– Här finns ökande möjligheter för våra innovativa bromsshims och det är en stark efterfrågan på lokal support inom forskning och utveckling, säger Jim Law. Det nya F&U-centret har högteknologisk utrustning som möjliggör kontrollerad testning av bromsljud och motorljud. Här kan till exempel simuleringar göras av bromsljud som kan uppstå under olika körförhållanden, vid temperaturer från -30° till +45°C. F&U-centret har också en laserscanner som möjliggör mätning av vibrationsnivåer för olika motorkomponenter.

Trelleborg i Kina. Kina är en av Trelleborgskoncernens viktigaste enskilda geografiska marknader. Trelleborg har idag sex helägda produktionsanläggningar i Kina: två i Shanghaiområdet, två i Wuxiområdet, en i Qingdao och en i Xingtai. Anläggningarna tillverkar innovativa och pålitliga produkter som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer: fendersystem till hamnar, tryckdukar för grafisk industri, formgods till olika industrisegment, antivibrationskomponenter till personbilsindustrin, tätningsprodukter till industrin samt specialdäck, i första hand lantbruksdäck. Därutöver finns tre utvecklingsenheter samt ett flertal marknadskontor för att effektivt kunna bearbeta de lokala marknaderna. Antalet anställda totalt inom Trelleborgkoncernen i Kina är dryga 1 700. Under 2010 uppgick Trelleborgs nettoomsättning i Kina till nära en miljard kronor.