Trelleborg avyttrar verksamhet inom gasfjädrar till personbilar

Trelleborg har tecknat avtal och slutfört avyttringen av sin verksamhet inom gasfjädrar. Verksamheten finns i Frankrike och ingår i affärsområde Trelleborg Automotive. Köpare är franska Defta S.A. Avyttringen är ett led i Trelleborgkoncernens strategi att fokusera på utvalda segment.

– För Trelleborg är avyttringen i linje med vår strategi. I och med försäljningen fokuserar vi ytterligare på det som är vår kärnverksamhet och som för oss har större utvecklingsmöjligheter, säger Jim Law, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Avyttringen är en nischverksamhet med en stark lokal position och det är glädjande att en ny ägare tar över och fortsätter att utveckla den.

Gasfjädrar används för att lyfta, öppna och reglera dörrar, fönster och säten och återfinns bland annat i bilar, jordbruksmaskiner och i industriella applikationer.

Den avyttrade verksamheten har en årlig försäljning om cirka 110 MSEK och cirka 110 anställda. Köpeskillingen uppgår till cirka 60 MSEK.

Affärsområdet Trelleborg Automotive är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar samt lätta och tunga lastbilar. Affärsområdet har cirka 6 500 anställda.