Trelleborg avyttrar sin verksamhet inom bromsslangar till personbilar– fortsätter fokuseringen mot utvalda segment

Trelleborg har skrivit avtal om att avyttra sin verksamhet inom bromsslangar till personbilar. Verksamheten finns i Brasilien och ingår i affärsområde Trelleborg Automotive. Köpare är franska Flexitech. Avyttringen är ytterligare ett led i Trelleborgkoncernens strategi att fokusera på utvalda segment.

- Det här är en bra lösning, säger Jim Law, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Detta är den enda verksamhet Trelleborg har inom detta produktområde. Det är en lokal verksamhet i Brasilien och det skulle krävas allt för stora strategiska insatser för att utveckla affären, därför väljer vi att avyttra den för att ge utrymme för andra satsningar.

Trelleborg Automotive har sedan länge en större verksamhet i Brasilien inom antivibration för personbilar, vilken utvecklats mycket väl och genom avyttringen möjliggörs ytterligare fokusering mot denna del.

Den avyttrade verksamheten har en årlig försäljning om cirka 140 MSEK och drygt 200 anställda.
All försäljning sker på den brasilianska marknaden.

Köpeskillingen uppgår till cirka 65 MSEK. Utöver köpeskillingen behåller Trelleborg tillgångar som primärt är kopplade till verksamhetens infrastruktur med ett värde om cirka 30 MSEK. Förvärvet förutsätter berörda myndigheters godkännande och bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2011.

Affärsområdet Trelleborg Automotive är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar samt lätta och tunga lastbilar. Affärsområdet har cirka 7 000 anställda.