Trelleborgs förvärv av verksamhet inom offshore olja/gas i Brasilien slutfört

Trelleborgs förvärv av en verksamhet inom offshore olja/gas i Brasilien från ett dotterbolag till Veyance Technologies Inc. har slutförts. Verksamheten fokuseras till specialdesignade oljeslangar för yt- och djuphavsapplikationer för den starkt växande industrin inom utvinning av olja och gas till havs i Brasilien.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems.

Pressmeddelande om avtal om förvärvet publicerades den 14 mars 2011.