Patrik Romberg ny kommunikationsdirektör i Trelleborg

Patrik Romberg har utsetts till ny kommunikationsdirektör i Trelleborgkoncernen från 1 oktober 2011. Han efterträder Viktoria Bergman som slutar den 30 september 2011.

Patrik Romberg har arbetat i Trelleborg sedan 2006. Han är idag ansvarig för ett produktområde inom Trelleborg Engineered Systems, och har tidigare varit personalchef i Trelleborg Engineered Systems. Patrik Romberg har lång erfarenhet av kommunikations- och personalfrågor, bland annat från Unilever.

- Jag är glad att vi internt kunnat hitta en bra efterträdare till Viktoria, och någon som kan verksamheten väl genom operativt arbete och bred exponering av stora delar av koncernen, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Det är tråkigt att Viktoria lämnar, men jag önskar henne all lycka och tackar för hennes starka bidrag till koncernens utveckling. Under Viktorias ledning har fokus på affärsstödjande kommunikationsinsatser förstärkts, inte minst genom framgångsrikt varumärkesarbete och digital kommunikation. Hon har även varit en stark drivkraft i uppbyggandet av vårt Corporate Responsibility-arbete.

- Det är väldigt stimulerande att få möjligheten att fortsätta bygga på det kommunikationsarbete som bland annat lett till att Trelleborg belönats för sin kommunikation både internationellt och i Sverige i en mängd sammanhang, säger Patrik Romberg. Jag kommer att ytterligare lägga fokus på att integrera kommunikationsarbetet som ett stöd för utveckling och tillväxt av koncernens operativa verksamhet.

Viktoria Bergman har arbetat i Trelleborgkoncernen sedan 2002 och varit medlem i koncernledningen sedan 2005.

- Jag har haft nio väldigt intensiva och spännande år i Trelleborg då vi drivit en mängd förändringsprocesser, säger Viktoria Bergman. Vi har nu en modern industrikoncern med ökad global närvaro i utvalda segment och vi har skapat ett globalt varumärke. Nu vill jag göra något nytt. Jag har inte ännu bestämt vad, när jag slutar i höst ska jag först ta en långledighet.