Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 20 april 2011 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.trelleborg.com och bifogas detta pressmeddelande.