Årsredovisning 2010

Trelleborgs årsredovisning för år 2010 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com.   

I VD-ordet summerar VD och koncernchefen Peter Nilsson att 2010 var ett framgångsrikt år för Trelleborg då strategier och åtgärdsprogram givit förbättrad lönsamhet, samtidigt som man ökat tempot i resan mot ledande positioner i lönsamma segment och större närvaro på de snabbväxande marknaderna utanför Nordamerika och Västeuropa.

– Sammanfattningsvis resulterade våra ansträngningar i en organisk tillväxt på 17 procent, vi nådde vårt EBITDA-marginalmål på 12 procent och vi är nära målet 12 procents avkastning på eget kapital, skriver Peter Nilsson.

Peter Nilsson beskriver de senaste årens förflyttning och det förändringsarbete som skett med koncernens prioriteringar i fokus – ledande positioner i utvalda segment, global expansion och excellens genom ständig förbättring i alla processer. Han kommenterar vidare genomförda och pågående strukturåtgärder, och hur ett stort strategiskt steg tas genom att avtal tecknats med Freudenberg om ett samägt bolag inom antivibrationslösningar. Detta innebär att man bildar en global ledare inom antivibration, samtidigt som koncernens kvarvarande verksamhet blir än mer fokuserad.

Temat i årsredovisningen är hur Trelleborg adderar värde genom lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer - lösningar som skyddar människor, miljö och investeringar.

– Vi har en stabil grund som skapar rörelsefrihet, skriver Peter Nilsson. Trelleborg har konkurrensfördelar i kombinationen av världsledande polymerteknologi och ett unikt applikationskunnande. Vi arbetar brett med innovationer, produktutveckling, marknadssatsningar och kundsamarbeten för organisk tillväxt.

Peter Nilsson poängterar också att Trelleborg ska vara ett mångkulturellt företag med många nationaliteter och lokal förankring i de länder man verkar. Trelleborg finns i mer än 40 länder. Försäljningen utanför Nordamerika och Västeuropa har ökat med 119 procent sedan 2005.

– Vi bygger för en bättre geografisk balans med fortsatta investeringar i Kina, Indien och Brasilien, vilket skapar förutsättningar för bättre tillväxt framåt.

Årets redovisning innehåller även en kortversion över året som gått, liksom referenser till GRI-indikatorer och som vanligt en bestyrkt Corporate Responsibility-redovisning.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, 0410-670 38.

________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning 0410-670 38.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2010 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i mer än 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems.  Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen. www.trelleborg.com