Valberedningen i Trelleborg AB, förslag inför årsstämma 2010

Valberedningen bestående av företrädare för de större ägarna som representerar cirka 66 procent av rösterna i Trelleborg AB, samt styrelsens ordförande, har beslutat föreslå årsstämman att till nya styrelseledamöter i Trelleborg AB utse Nina Udnes Tronstad samt Bo Risberg.

Staffan Bohman, invald i Trelleborgs styrelse år 2000, har avböjt omval inför årsstämman 2010.

Nina Udnes Tronstad, född 1959, är VD för Aker Verdal AS, Norge, ett dotterbolag till Aker Solutions ASA. Nina Udnes Tronstad har tidigare haft ett antal chefsbefattningar inom Statoil i Norge, Sverige och Danmark. Utbildning: MSc Chemistry, NTNU Norwegian University of Science & Technology.

Bo Risberg, född 1956, är VD och koncernchef för Hilti Corporation, Liechtenstein. Bo Risberg har tidigare haft chefsbefattningar i AT Kearney samt inom ABB i Sverige och Kanada. Utbildning: MBA, IMD, Schweiz, samt BSc Mechanical Engineering, Queen’s University, Kanada.

Därutöver föreslås omval av övriga styrelseledamöter Heléne Bergquist, Hans Biörck,

Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson samt Anders Narvinger som ordförande.

Följande personer ingår i valberedningen: Rolf Kjellman (valberedningens ordförande), Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Ramsay Brufer, Alecta, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Trelleborgs årsstämma hålls tisdagen den 20 april 2010 klockan 17.00 i Trelleborg.