Trelleborg tecknar avtal med Europeiska investeringsbanken om lån på 80 MEUR

Trelleborg har tecknat ett avtal med Europeiska investeringsbanken kring ett långsiktigt lån om totalt
80 MEUR.

Avsikten med lånet är att finansiera delar av Trelleborgs kostnader för utvalda forsknings- och utvecklingsprojekt i ett antal europeiska länder. Dessa forsknings- och utvecklingsprojekt sträcker sig in i 2012 och fokuserar på fortsatt utveckling av avancerad polymerteknologi och relaterade produkter för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer.

Lånet har utfärdats direkt till Trelleborgkoncernens finansbolag, Trelleborg Treasury AB (publ) ("Trelleborg Treasury"). Enligt avtalet har Trelleborg Treasury rätt att under en 18-månadersperiod från den dag då avtalet undertecknas lyfta lånet i flera separata trancher. Löptiden för var och en av dessa trancher är upp till sju år från den dag då tranchen betalas ut. Lånekostnaden är konkurrenskraftig.

Avtalet med Europeiska investeringsbanken är en del av Trelleborgs övergripande strategi med en bred finansieringsbas och innebär att förfallostrukturen för en del av Trelleborgkoncernens bruttoskuld kan förbättras med bestämda förfallodatum under senare delen av innevarande årtionde.