Trelleborg stärker sin världsledande position inom industridäck – förvärvar Watts Tyre Group

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal om att förvärva engelska Watts Tyre Group, med en årlig försäljning om cirka 300 MSEK och cirka 230 anställda.

Watts Tyre Group är idag en av de stora globala aktörerna inom industridäck. Förvärvet stärker Trelleborgs världsledande position inom industridäck, genom en geografisk breddning och en ökad närvaro på eftermarknaden.

– Förvärvet är ytterligare ett led i vår strategi att kontinuerligt stärka våra positioner inom utvalda segment, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems. Förvärvet förbättrar våra positioner och skapar möjlighet för framtida tillväxt. Det skapar också goda möjligheter till synergier, framför allt genom ett ökat utnyttjade i vår effektiva och moderniserade fabrik i Sri Lanka.

– I och med förvärvet av Watts Tyre Group tar vi vår verksamhet inom industridäck till en ny nivå, säger Maurizio Vischi. Vi blir starkare på eftermarknaden och får bland annat tillgång till ett avancerat servicekoncept, som marknadsförs under namnet Interfit.

 – Watts Tyre Group adderar dessutom en geografisk närvaro som stärker och kompletterar vår nuvarande verksamhet, fortsätter Maurizio Vischi. Verksamheten har försäljning till 60 länder och är ledande på flera tillväxtmarknader. Förvärvet skapar goda förutsättningar för en expansion på tillväxtmarknader i Asien.

Köpeskillingen uppgår till cirka 230 MSEK. Enheten bidrar med positiva resultateffekter från övertagandet och med fullt realiserade synergier från 2012 bedöms det ge en total årlig positiv resultateffekt om cirka
45 MSEK. Förvärvet förutsätter uppfyllande av vissa villkor samt berörda myndigheters godkännande, och bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2011. Verksamheten kommer att integreras i affärsområdet Trelleborg Wheel Systems. Watts Tyre Group har huvudkontor i Lydney, Storbritannien.