Trelleborg Sealing Solutions stärker sin position i Asien – ökar närvaro och kapacitet i Indien

Trelleborg Sealing Solutions stärker sin position i Asien, ökar den globala produktionskapaciteten samt fokuserar och effektiviserar produktionen inom industriella nischer genom att etablera en ny, modern enhet i Bangalore, Indien.

- Den indiska marknaden är strategiskt betydelsefull med hög industriell tillväxt och det är viktigt att vi flyttar fler funktioner till våra slutmarknader, säger Claus Barsøe, chef för affärsområde Trelleborg Sealing Solutions. Vi har sedan några år egen produktion i Indien och mycket goda erfarenheter av den fabriken. Teknologin i Indien är på en mycket hög nivå och det är förhållandevis lätt att få tag i välutbildad personal. Investeringen innebär att affärsområdet etablerar ett excellenscenter för vissa produktionsprocesser och industriella nischsegment i Bangalore, Indien. - Den nya enheten kommer att vara viktig för den kraftigt växande indiska marknaden, men kommer också att öka och effektivisera affärsområdets globala kapacitet. Enheten beräknas stå färdig i slutet av 2011 och kommer initialt att medföra nyanställningar av drygt 200 personer. Investeringen uppskattas totalt till strax under 100 MSEK. Trelleborg Sealing Solutions hade vid årsslutet 2009 cirka 4 500 anställda och omsatte 2009 cirka 4 700 MSEK. Affärsområdet är världsledande inom precisionstätningar för bland annat industri-, flyg och personbilsmarknaden. Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com