Trelleborgskoncernens årsredovisning 2009 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för år 2009 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com. I VD-ordet skriver VD och koncernchefen Peter Nilsson att 2009 var ett exceptionellt år. Finanskrisen slog igenom med en dramatisk nedgång av efterfrågan och som en följd minskade Trelleborgs organiska försäljning med 21 procent jämfört med 2008. – Genom att tydligt fokusera på våra mest värdefulla affärer och kunder, snabbt justera vår kapacitet och öka hastigheten i genomförandet av pågående program lyckades vi väl anpassa verksamheten. Speciellt tillfredsställande är att de åtgärder som vi vidtagit sedan flera år inom Trelleborg Automotive tydligt börjat ge effekt. – Vårt marginalfokus har varit starkt under året. I fjärde kvartalet 2009 var vår EBITDA-marginal drygt 10 procent jämfört med knappt 4 procent i fjärde kvartalet 2008. – Kristider skapar nya möjligheter på många marknader. Under 2009 har vi behållit eller ökat marknadsandelarna på våra väsentliga marknader samtidigt som den geografiska balansen har fortsatt förbättrats. – Vi har ett gott utgångsläge inför 2010, då vi slår vakt om vår trimmade kostnadsbas och kan satsa mer offensivt för långsiktigt värdeskapande för alla intressenter, skriver Peter Nilsson vidare. Ett genomgående tema i årsredovisningen är det som differentierar Trelleborg från andra – förmågan att ge sina kunder annorlunda lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer. Till exempel kompletta tätningssystem till en 830 meter lång vägtunnel under floden Coatzacoalcos i Mexiko, precisionstätningar för personbilar med motståndskraftiga egenskaper för att klara morgondagens drivmedel, biobränslen, eller gummibaserade luftfjädringar som varje vardag ger omkring 3,7 miljoner passagerare en bekväm resa genom Hongkongs järnvägssystem. Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, 0410-670 00. ________________________________________________________________________________________ För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning 0410-670 00.