Trelleborg förvärvar Lutz Sales Inc. – förstärker närvaron på den nordamerikanska marknaden för precisionstätningar

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva amerikanska Lutz Sales Inc., en privatägd distributör med en årlig försäljning om cirka 100 MSEK och cirka 50 anställda.

Lutz Sales har huvudkontor och lager i Chicagoområdet i USA och är en distributör av ett brett sortiment av precisionstätningar och kundspecifika gummikomponenter främst till den nordamerikanska marknaden. Företaget har en bred och väl etablerad kundbas och är framför allt starkt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

– Lutz Sales har haft en solid utveckling och är ett välskött företag, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Förvärvet stärker Trelleborg Sealing Solutions närvaro på den nordamerikanska marknaden samt breddar vårt produktutbud och vår kundbas i denna region.

Förvärvet bedöms kunna slutföras under fjärde kvartalet 2010.

______________________________________________________________________________________________

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com
______________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410  67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-12-21 kl 08:30.
_______________________________________________________________________________________________________________