Trelleborg Automotive stärker sin globala position – startar tillverkning i Nizhny Novgorod i Ryssland

Trelleborg Automotive stärker sin position som det mest globala företaget inom antivibrationsprodukter för personbilar genom att starta egen tillverkning i Nizhny Novgorod, Ryssland.

- Storleken på den ryska bilmarknaden är betydande, såväl avseende produktion som försäljning, säger Roger Johansson, chef för affärsområde Trelleborg Automotive. Vi tror att marknaden kommer att återhämta sig efter ett betydande fall 2008/2009 och öka kraftigt. Vår bedömning är att cirka 1,5 miljoner bilar årligen kommer att produceras lokalt inom de närmaste åren. - Den ryska staten har dessutom tagit fram förslag kring statliga investeringar i den inhemska personbilsindustrin på 21 miljarder dollar fram till 2020, vilket, om dom genomförs, ytterligare förstärker vår tro på den ryska bilmarknaden. - Den största ökningen beräknas komma från utländska direktinvesteringar i landet. Generellt kommer mer högteknologiska lösningar att appliceras inom den ryska bilproduktionen, en utveckling som passar Trelleborgs kunderbjudanden väl. - Vi har varit på den ryska marknaden en längre tid och har nyligen startat egen produktion. De första serieleveranserna inleds vid halvårsskiftet i år och målsättningen är att inom några år omsätta minst 150 – 200 MSEK på den ryska marknaden. - År 2002 var Ford först av våra globala kunder med att starta egen produktion i Ryssland. Därefter har många andra globala kunder följt efter och det är naturligt att även vi gör det, som det mest globala företaget inom antivibrationsprodukter för personbilsindustrin. I augusti ifjol etablerade Trelleborg Automotive ett helägt bolag i Ryssland. Produktionsanläggningen ligger i Nizhny Novgorod, som är ett av flera bilproduktionscentrum i landet. De största biltillverkarna i Ryssland är Renault-Nissan/Avto VAZ, Hyundai, General Motors, Volkswagen, GAZ och Ford. Trelleborg Automotive hade vid årsslutet 2009 cirka 7 900 anställda och omsatte 2009 cirka 8 400 MSEK. Affärsområdet är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till bilindustrin. Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com