Trelleborgs bokslutskommuniké för 2009 och telefonkonferens den 16 februari

Trelleborgs bokslutskommuniké för 2009 publiceras tisdagen den 16 februari kl 07.45. Analytiker och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation, på engelska, kombinerad med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09.30 den 16 februari. Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund. Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial. För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@financialhearings.com. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid. Ring in på: 08-5051 3794 eller +44 (0) 20 7806 1968 Kod: 8073146 eller ”Trelleborg” Välkomna! Har du frågor kontakta Trelleborg Corporate Communications på e-mail marie.linse@trelleborg.com eller ring Marie Linse på 0410 – 670 38.