Trelleborgs kvartalsrapport och telefonkonferens den 28 oktober

Trelleborgs rapport för det tredje kvartalet 2010 publiceras torsdagen den 28 oktober kl 07:45. Analytiker och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation, på engelska, kombinerad med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09:30 den 28 oktober.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@finacialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10  minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring in på:     08-5051 3791 eller +44(0)20 7806 1966

Kod:              9393584 eller ”Trelleborg”

Välkomna!

Har du frågor kontakta Trelleborg Corporate Communications på e-mail marie.linse@trelleborg.com eller ring Marie Linse på 0410 – 670 38.