Trelleborgs förvärv av Lutz Sales slutfört

Trelleborgs förvärv av amerikanska Lutz Sales Inc. är nu slutfört. Lutz Sales är en privatägd distributör på den nordamerikanska marknaden med en årlig försäljning om cirka 100 MSEK och cirka 50 anställda.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområde Trelleborg Sealing Solutions. Förvärvet stärker Trelleborg Sealing Solutions närvaro på den nordamerikanska marknaden, breddar produktutbudet och kundbasen i regionen.

Lutz Sales har huvudkontor och lager i Chicagoområdet i USA och är en distributör av ett brett sortiment av precisionstätningar och kundspecifika gummikomponenter. Företaget har en bred och väl etablerad kundbas och är framför allt starkt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.