Valberedningen i Trelleborg AB, förslag inför årsstämma 2009

Rolf Kjellman, invald i Trelleborgs styrelse 1997 representerande Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen, har avböjt omval inför årsstämman 2009. Rolf Kjellman, född 1939, har lämnat sitt uppdrag som verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2, men kvarstår som ledamot. Claes Lindqvist, också styrelseledamot i Trelleborg, ersätter Rolf Kjellman som verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2.

En valberedning bestående av företrädare för de större ägarna som representerar cirka 69 procent av rösterna i Trelleborg, samt styrelsens ordförande, har beslutat föreslå årsstämman att till ny styrelseledamot i Trelleborg utse Hans Biörck.

Hans Biörck, född 1951, civilekonom, är Vice VD, Ekonomi – och finansdirektör i Skanska AB. Han har tidigare bland annat varit CFO i Autoliv Inc, samt CFO i Esselte AB, där han även innehaft andra positioner.

Hans Biörck är ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2 sedan 2003.

Hans Biörck är även ledamot i Rådet för Finansiell rapportering.

Därutöver föreslås omval av övriga styrelseledamöter Heléne Bergquist, Staffan Bohman,

Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson samt Anders Narvinger som ordförande.

Följande personer har utöver styrelsens ordförande ingått i valberedningen: Didrik Normark (valberedningens ordförande), Henry och Gerda Dunkers Stiftelse; Ramsay Brufer, Alecta;

Lars Öhrstedt, AFA Försäkring; Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder AB.

Trelleborgs årsstämma hålls torsdagen den 23 april 2009 klockan 17.00 i Trelleborg.