Trelleborgskoncernens årsredovisning 2008 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för år 2008 publiceras idag på hemsidan www.trelleborg.com, och har samtidigt skickats till Trelleborgs aktieägare.

I VD-ordet säger VD och koncernchefen Peter Nilsson att företaget står inför stora utmaningar,
men att de förbättrade marknadspositionerna ger styrka.

– 2008 var ett turbulent år på många sätt, skriver Peter Nilsson vidare. Att det skulle komma en avmattning i konjunkturen förutspådde många, men inte att den skulle slå så snabbt. Efter en god utveckling under de första tre kvartalen 2008 var fallet under fjärde kvartalet dramatiskt.

– Sammantaget har den snabba nedgången i marknaden under fjärde kvartalet 2008 påverkat Trelleborg betydligt. Omsättningen under året blev 31 263 MSEK och rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster 1 798 MSEK.

– Samtidigt som våra dagliga beslut nu påverkas av den mycket utmanande tid vi är mitt i måste vi också ha blicken riktad framåt. Våra långsiktiga offensiva strategier och mål ligger fast. Tittar vi på vad vi åstadkommit över en längre tidsperiod har vår förflyttning de senaste tre åren inneburit att vi möter lågkonjunkturen väl förberedda.

– Sedan 2005 har tre av våra fyra affärsområden, 70 procent av koncernen, kraftfullt stärkt sina marknadspositioner genom en genomsnittlig årlig tillväxt på 14 procent. Vi har därmed växt snabbare än den underliggande marknaden. Som ett kvitto på detta blev vi under 2008 rankade som världens största företag inom industrigummi i den årliga genomgången av den ansedda facktidningen Rubber & Plastics News.

Ett genomgående tema i årsredovisningen är det som differentierar Trelleborg – förmågan att ge sina kunder annorlunda lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer. Till exempel dämpande gummilagersystem för järnvägsspår i Australien, flytmoduler som skyddar oljeriggar under mycket tuffa omständigheter långt ute till havs och stora tätningar i vindkraftverkens kugghjul som skyddar mot regn, smuts och vatten, samtidigt som tätningarna hindrar smörjoljan från att läcka ut.

Årsredovisningen kan beställas på www.trelleborg.com eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning,
0410-670 00.
________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s kommunikationsavdelning 0410-670 00.