Trelleborg genomför garanterad nyemission om SEK 2,2 miljarder

Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Läs mer om nyemissionen på följande länk:

www.trelleborg.com/pressmeddelande20090323

(om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i webbläsaren)