Trelleborgs bokslutskommuniké och telefonkonferens den 11 februari

Trelleborgs rapport för helåret 2008 publiceras onsdagen den 11 februari kl 07.45.
Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation,
på engelska, kombinerad med en telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09.30 den 11 februari.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@finacialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.
Ring in på:08 5051 3792 eller +44 20 7806 1966
Kod:9074263 eller ”Trelleborg”


Välkomna!