Trelleborgs nyemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. Läs mer via följande länk: http://www.trelleborg.com/sv/Investerare/Nyemission2/ (om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i webbläsaren) Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2008 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 23 000 anställda i 44 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com För ytterligare information kontakta: Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-05-22 kl 13.00.