Styrelsen i Trelleborg fastställer villkoren för nyemission

Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Läs mer om villkoren för nyemissionen på följande länk:

http://www.trelleborg.com/sv/Investerare/Nyemission2/

(om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i webbläsaren)