Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma

Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Läs kommunikén från Trelleborg AB:s årsstämma via följande länk:

http://www.trelleborg.com/arsstamma

(om länken inte går att klicka på, kopiera och klistra in den i webbläsaren)