Invitation to a telephone conference regarding Trelleborg’s Q2 report on July 24 | Trelleborg Group

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs halvårsrapport den 24 juli

Trelleborgs rapport för andra kvartalet 2009 publiceras fredagen den 24 juli kl 07.45. Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl 09.30 samma dag. Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid. Ring in på: 08 5052 0270 eller +44 20 8817 9301 Kod: "Trelleborg” Välkomna!