Trelleborgs förvärv av PressoNova slutfört

Trelleborgs förvärv av privatägda svenska PressoNova AB, med cirka 30 anställda och en omsättning om cirka 35 MSEK är slutfört.

PressoNova är idag en underleverantör till Trelleborg och utför stansningsoperationer för Trelleborgs produktion av bromsbeläggningar, så kallade bromsshims, för fordonsmarknaden. Trelleborg har en världsledande marknadsposition inom bromsshims.

PressoNova AB har såväl huvudkontor som produktion i Kalmar.
Verksamheten kommer att integreras i affärsområdet Trelleborg Automotive.