Trelleborgs förvärv av NPC Inc. slutfört

Trelleborgs förvärv av amerikanska NPC Inc. har nu slutförts. NPC Inc. har cirka 100 anställda och en omsättning om cirka 110 MSEK.
Förvärvet förstärker Trelleborgs ledande position inom rörtätningar, främst för utbyggnad och renovering inom marknaden för infrastruktur. NPC Inc. är specaliserat på större tätningar för bland annat avlopps- och nedstigningsbrunnar. NPC har huvudkontor och produktion i Milford, New Hampshire, USA, plus ytterligare en mindre produktionsanläggning i USA.