Trelleborg ökar närvaron på marknaden för rörtätningar

Förvärvar amerikanska NPC Inc. med 110 MSEK i omsättning

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems tecknat avtal om att förvärva verksamheten i amerikanska NPC Inc., med cirka 100 anställda och en omsättning om cirka 110 MSEK.

Förvärvet förstärker Trelleborgs ledande position inom rörtätningar, främst för utbyggnad och renovering inom marknaden för infrastruktur. NPC Inc. är specaliserat på större tätningar för bland annat avlopps- och nedstigningsbrunnar.

- NPC breddar vår marknadsnärvaro framför allt på den nordamerikanska marknaden och kompletterar samtidigt Trelleborgs befintliga sortiment av rörtätningar på ett utmärkt sätt, säger
Lennart Johansson, chef för affärsområde Trelleborg Engineered Systems.

NPC har huvudkontor och produktion i Milford, New Hampshire, USA, plus ytterligare en mindre produktionsanläggning i USA.

NPC är ett portföljbolag inom American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq: ACAS), det största publika bolaget i USA inom alternative asset management.

Verksamheten kommer att integreras i existerande verksamhet inom Trelleborg Engineered Systems.

Övertagandet av NPC Inc. förväntas under det andra kvartalet 2008.