Förvärv av kvarvarande aktier i indisk tätningsverksamhet slutfört

Trelleborgs förvärv av en kvarvarande privatägd minoritetsandel (20 procent) i Trelleborg Sealing Solutions India är nu slutfört och Trelleborg är därmed helägare av bolaget. Förvärvet är en del av Trelleborgs pågående och framtida satsning i Asien, där Indien utgör en av nyckelmarknaderna.

Trelleborg Sealing Solutions India är beläget i Bangalore, har cirka 120 anställda och en omsättning på cirka 80 MSEK.

Förvärvet har obetydlig effekt på Trelleborgkoncernens resultat och ställning.