Trelleborgs förvärv av Gummiteknik GTM AB slutfört

Trelleborgs förvärv av Gummiteknik GTM AB har nu slutförts. Det svenska företaget, med ca 30 anställda och en årsomsättning om ca 36 MSEK, är privatägt och beläget i Bålsta utanför Stockholm.

Gummiteknik tillverkar avancerade gummikomponenter i korta till medellånga serier för bland annat verkstadsindustri och byggindustri. Tillverkningsmetoderna inkluderar formsprutning, strängsprutning och pressning av materialkombinationer (gummi/metall resp. gummi/plast).