Trelleborg slår samman två affärsområden

Byggrelaterade verksamheter integreras i Trelleborg Engineered Systems

Från årsskiftet 2006/2007 genomförs en organisationsförändring som innebär att affärsområdet Trelleborg Building Systems slås ihop med affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, och kommer att ingå som en del av detta affärsområde. Trelleborg Engineered Systems, med affärsområdeschef Lennart Johansson, får efter sammanslagningen en omsättning om cirka 10 miljarder kronor och kommer att ha cirka 7 000 anställda.

- Att slå ihop dessa två affärsområden är ett led i att fortsatt förbättra vår struktur och skapa synergier och effektivitetsvinster, säger Peter Nilsson, VD och Koncernchef i Trelleborg. Både Trelleborg Building Systems och Trelleborg Engineered Systems har i många fall liknande affärsmodell och vi vinner på att förstärka gemensamma processer. Vår ambition är att skapa en ännu starkare och mer fokuserad organisation till gagn för våra kunder.

Efter 15 år som chef för Trelleborg Building Systems lämnar Peter Suter, 63, den operativa rollen som affärsområdeschef. Peter Suter kommer från årsskiftet att fokusera på att utveckla den strategiska och nyinrättade koncernfunktion som hanterar råvaruförsörjning inom Trelleborg, som han i dagsläget koordinerar jämsides med positionen som affärsområdeschef. Han kommer också att arbeta med strategiska projekt på koncernnivå. Peter Suter kommer fortsatt att ingå i Trelleborgs koncernledning.

- Peter Suter har utvecklat Trelleborg Building Systems till ledande positioner inom segmenten Sealing och Waterproofing på ett förträffligt sätt, säger Peter Nilsson. Vi är väldigt glada att hans gedigna erfarenhet och kunskap nu i än högre utsträckning kommer hela koncernen tillgodo. Inköpsfrågorna är högprioriterade för oss, och det känns mycket bra att Peter nu kan förstärka denna så viktiga funktion ytterligare, och även ta sig an andra övergripande projekt.

Trelleborgs verksamhet indelas därmed i fyra affärsområden (andel av koncernens helårsomsättning, per september 2006 justerat för förvärv, inom parantes): Trelleborg Engineered Systems (37 %),Trelleborg Automotive (33 %), Trelleborg Sealing Solutions (19 %) och Trelleborg Wheel Systems (11 %).

Trelleborg Engineered Systems omsatte okt 2005 - sep 2006 cirka 5 900 MSEK. Därutöver förvärvades under oktober 2006 Reeves Brothers Inc med en omsättning om ca 1 400 MSEK. Affärsområdet har cirka 5 300 anställda. Trelleborg Building Systems omsatte okt 2005 – sep 2006 cirka 2 500 MSEK och har cirka 1 600 anställda.